Vít Návrat v rozhovoru pro elogistika.info

Pracujeme intenzivně na udržení vysoké míry spokojenosti zákazníků, říká Vít Návrat, ředitel divize DHL Freight pro region střední a východní Evropy.

DHL Freight je letos na českém trhu již 22 let. Jako součást předního světového poštovního a logistického koncernu DeutschePost DHL má za sebou oporu silného partnera s dlouhou historií a celosvětovou působností. Víta Návrata však zajímají zejména státy, kde DHL Freight řídí: v Rakousku, Maďarsku, Polsku, Slovensku, Slovinsku a v České republice. A jak sám říká, to, co ho na jeho práci baví, je, že každý pracovní den je jiný. Problémy v jedné z "jeho" zemí se zcela odlišují od problémů v jiné zemi, stejně jak výzvy, kterým čelí. 


DHL Freight je součástí předního světového poštovního a logistického koncernu DeutschePost DHL. V České republice působí kromě DHL Freight také společnosti DHL Express, DHL Global Forwarding a DHL Supply Chain. Do skupiny patří také PPL, Gerlach a DHL IT Services. DeutschePost DHL pokrývá více než 220 zemí a teritorií na celém světě a zaměstnává více než 475 000 zaměstnanců.

Mohl byste prosím představit společnost?
„DHL Freight je v České republice jedním z největších poskytovatelů logistických služeb. Nabízí svým zákazníkům komplexní řešení jejich přepravních potřeb. Dnes už to zdaleka není jen o nabídce mezinárodních a vnitrostátních přeprav nebo konsolidaci kusových zásilek. Každému většímu klientovi se designují přepravní toky přesně na míru. K tomu automaticky přichází nabídka celních služeb a v neposlední řadě outsourcing interní logistiky. Je také nutné zmínit bohaté zkušenosti s konceptem LLP (leading logistic provider), tento bod si ale zasluhuje samostatný článek.“

Jak a kdy jste začali působit na našem trhu?
„V roce 2012 jsme s DHL Freight oslavili 20. výročí působení na českém trhu. Společnost vznikala fúzí několika firem, které se do korporace postupně začleňovaly. První z nich byla česká ZAS, s.r.o. Ta vznikla na místě strategického dopravního uzlu v Ostravě v březnu 1992 a již tenkrát se zaměřovala na vnitrostátní a mezinárodní spedici. Od té doby si ZAS budovala silné postavení na tuzemském i zahraničním trhu. V roce 1998 se majoritním vlastníkem firmy ZAS stal švýcarský spediční holding DANZAS, který o rok později získala DEUTSCHE POST WORLD NET. Ta se následně stala hlavním akcionářem v DHL, čímž se zakončila cesta od počátků firmy ZAS až po současnou DHL. Samotná divize DHL Freight pak v rámci koncernu v České republice vznikla v roce 2003.“

Jaká je vlastnická struktura?
„Jak jsem již zmínil, DHL Freight je součástí předního světového poštovního a logistického koncernu DeutschePost DHL. Jedná se o jednu globální společnost se dvěma pilíři, kterými jsou Deutsche Post a DHL. Samotná DeutschePost DHL je pak z téměř 70% vlastněna institucionálními investory. Ty doplňují privátní investoři a skupina KfW Banking Group.“

Co vše pro své klienty zajišťujete? Co je Váš klíčový produkt/služba?
„Současný zákazník nepožaduje určitý produkt, ale vyřešení své přepravní či šířeji logistické potřeby. Tomu odpovídá naše filosofie, zajišťujeme zákazníkovi řešení, obsluhu tak, aby se maximum času mohl věnovat svému klíčovému businessu – vývoji, výrobě, obchodu. Standardně zákazníkům dokážeme nejen přepravit zboží a zásilky, ale rovněž převzít předvýrobní a povýrobní skladování včetně zavážení materiálu na výrobní linku, tedy manipulace v rámci výrobního procesu. Protože dokážeme mnohem více, než zajistit přepravu nákladu za A do B, umíme celý řetězec informačně a organizačně zaštítit takzvaným řešením Lead Logistics Provider – LLP. LLP dokáže nejen zajistit efektivní a ekonomické provedení přepravy různorodými transportními módy, ale také převzít od zákazníka dosud interně prováděné činnosti jako jsou výběrová řízení na dodavatele přeprav, řízení a hodnocení vztahu s dodavateli, reporting, kontrolu a konsolidaci faktur a další operace, pro které až dosud zákazníci drželi vlastní pracovní sílu a know how.“

V čem jste jiní oproti konkurenci?
„Jako stabilní logistická firma operující celosvětově klademe velký důraz na osobní přístup a kvalitu poskytnutého řešení. Pracujeme intenzivně na udržení vysoké míry spokojenosti zákazníků. Jednotlivé dílčí způsoby zajištění fyzického přemístění zásilky jsou jen nástrojem pro vyřešení potřeb zákazníka. Ale pro celkovou spokojenost jsou důležité také další dimenze poskytnutého řešení - kvalita a rychlost komunikace, jednoduchost objednání služby, přesnost fakturace, reporting a analýzy, celý account management.“

Jaké a kde máte pobočky u nás či ve světě?
„Naše komplexní pozemní přeprava zahrnuje více než 180 dopravních terminálů ve více než 50 zemích a teritoriích. DHL Freight působí nejen v celé Evropě, ale také v severní Africe, jezdíme na Kavkaz a Blízký východ. Své služby nabízíme na americkém kontinentu. Na celém světě je v rámci DHL Freight zaměstnáno přibližně 14 000 lidí. Ročně vypravíme okolo 5 miliónů naložených kamionů, které převezou přes 44 miliónů tun zboží. V České republice působí DHL Freight ve 39 lokalitách, má 9 zákaznických center a přes 700 zaměstnanců. Snažíme se být klientům co nejblíže, osobní kontakt je naší velkou prioritou. Je také nutné říct, že DHL Freight nevlastní žádné dopravní prostředky, našim vlastnictvím je pouze know-how, ale především skvělý a profesionální tým, který si musí umět poradit s jakoukoliv nástrahou.“

Krize bezpochyby ovlivnila činnost řady firem, jak se dotkla Vás a Vašich klientů?
„Co se týče krize 2008-2009, musím přiznat, že přes veškeré negativní důsledky, převážily ty pozitivní. Podařilo se v krátkém čase očistit firmu o některé nákladové položky a implementovat nové procesy, které zvýšily produktivitu a posunuly naší společnost opět o kus dále. Ozdravný charakter krize je nesporný, a pokud je nastartován ihned a management má schopnost ho rychle prosadit, pak se stává krize velkou příležitostí. Jinak bych to moc nenazýval krizí. A už vůbec ne současný vývoj. To, že někomu spadly tržby o pár procent nebo se nikoliv zásadně zvýšil počet krachujících firem, ještě není žádná krize, ta by vypadala zcela jinak. Vezměte si jak média nafoukla nynější situaci kdy krize není, dovedete si představit, jak by to v novinách vypadalo, kdyby skutečně byla? To co mne skutečně děsí a o čem píší jen některá odborná ekonomická média, je rozsah fiktivní celosvětové ekonomiky postavené na záplavě ničím nepodloženém množství peněz. Celý svět si žije nad poměry a na jeden velký ničím nekrytý dluh. Až tohle praskne, pak budeme teprve moci hovořit o skutečné krizi.“

Jaký očekáváte vývoj ve firmě, kam budete směřovat?
„Jak již bylo řečeno, schopnost poskytovat řešení zákazníkům zůstane hlavním směrem vývoje DHL Freight. Postoupíme dál v těsnějším sepjetí s klienty při plánování jejich strategických změn a optimalizací.“

Pojem společensky odpovědná firma se dere více a více do popředí, chováte se společensky odpovědně a v jakém směru? (sponzoring, dárcovství, altruismus, ekologie)
„Společnost DP DHL se jasně hlásí ke společenské odpovědnosti řadou projektů a aktivit. V oblasti životního prostředí je prioritním cílem závazek snížit do roku 2020 produkci uhlíkových emisí o třicet procent ve srovnání s úrovní v roce 2007. Neutralizace uhlíkové stopy a CO2 reporting jsou nové služby, které od loňského roku našim klientů v této oblasti nabízíme. Jak je obvyklé, zájem odpovídá současné společenské situaci v České republice. Zájem tedy mají především velké nadnárodní firmy, které mají odpovědný přístup k životnímu prostředí pevně zakotven ve svých strategiích, ostatně podobně jako DP DHL. Věřím, že se zájem o tuto službu brzy rozšíří i mezi ostatní zákazníky. V oblasti sociální odpovědnosti máme v České republice dlouholetou spolupráci s nadací Chance 4 Children, která pečuje o děti s postižením, společensky znevýhodněné děti, děti v zařízeních náhradní výchovy, nebo ty, které jsou vážně nemocné – prostě takové, které neměly tolik štěstí jako ostatní. Pro děti v nemocnicích, dětských domovech a jiných zařízeních ústavní péče (celkem 92 lokalit po celé České republice) jsme v minulém roce zajistili distribuci zboží v hodnotě téměř 90 miliónů korun. Jednalo se zejména o hračky, značkové oděvy a další věci, které dětem udělaly velkou radost a zpříjemní jim pobyt v ústavech. Úspory, které nadaci vznikly tím, že jsme jim zajistili přepravy, jsou následně využívány na vzdělávací programy pro děti, prázdninové pobyty nebo opravy domovů, kde děti žijí. Máme i řadu dalších společenských aktivit. Podporujeme zaměstnance v účasti na pravidelných dobrovolnických dnech, pořádáme sbírky pro různé charitativní organizace apod.“

Efektivní logistika je stále se skloňující pojem. Co nabízíte svým zákazníkům pro zefektivnění jejich logistiky?
„Jako hlavní příspěvek pro zefektivnění logistiky bych jmenoval řešení Lead Logistics Provider, kde přebíráme odpovědnost za dosud zákazníkem interně zajišťované operace při řízení přepravních procesů a aplikujeme naše dlouholeté know how podpořené softwarovým řešením. Tím významně zákazníkovi šetříme nejen personální náklady, ale rovněž garantujeme optimalizaci logistických a přepravních nákladů. Poskytujeme poradenství při optimalizaci přepravních toků, které zasahuje až do oblasti výrobní logistiky.“

Dotkla se Vás nějakým způsobem změna kurzu po poměrně nečekaném zásahu ČNB?
„Ano dotkla, vzhledem k tomu, že našim businessem je splnit očekávání našich exportérů, tak věřím, že do budoucna pozitivně. Pokud tento krok skutečně pomůže růstu exportu, pomůže to i našemu růstu.“

Dobře proškolený a vzdělaný zaměstnanec je pro úspěch každé společnosti klíčový element. Jak řešíte neustále zlepšování svých zaměstnanců?
„Ano, máte pravdu, to, co dělá firmu firmou, jsou její zaměstnanci. Našim cílem je vytvářet ve firmě takové prostředí, aby mohl mít každý zaměstnanec pocit důležitosti a jedinečnosti. Další rozvoj naší společnosti je odvislý od profesních schopností každé individuality a od schopnosti lídrů formovat tyto individuality ve vysoce funkční organizmus, který je hladový po nových řešeních. Takhle to zní asi příliš frázovitě, ale není to nic jiného než osobní přístup ke každému zaměstnanci. Máme velmi dobře propracovaný systém jak zachytit a podpořit ambice, profesní i osobní potřeby, umíme zaměstnancům vytvořit na míru ušitý program rozvoje. Každý zaměstnanec má individuální plán. Samozřejmostí jsou speciální rozvojové programy pro naše talenty. Zcela klíčové je pak dostat tuto atmosféru do kultury firmy, tak aby se to stalo samozřejmostí. Považuji to za jeden z pilířů úspěchu DHL Freight v České republice.“

Vytěžování logistických vozidel je alfa a omega ziskovosti. Jak jej řešíte a zda používáte poptávkové systémy?
„Vzhledem k naší globální přítomnosti optimalizujeme vytěžování vozidel a tím i ziskovost ve spolupráci s pobočkami DHL Freight napříč jednotlivými státy. Jen ve výjimečných případech se pak obracíme na renomované a vyzkoušené spediční systémy jako jsou Raal Trans a nebo TimoCom.“

Jak jste dlouho ve firmě?
„Ve firmě jsem 22 let, od jejího samotného počátku, tedy od roku 1992. Tehdy se firma jmenovala ZAS, následoval vstup společnosti Danzas a nakonec Deutsche Post, která své nákupy logistických firem sjednotila pod značkou DHL.“

Jakými funkcemi jste prošel?
„Začal jsem na pozici dispečera, organizoval přepravy ve výměnných nástavbách. Poté jsem dlouho pracoval jako manažér produktu a od roku 2003 jako ředitel divize. Působil jsem nějakou dobu v Polsku, měl jsem na starosti DHL Freight v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku a Řecku. Nyní jsem odpovědný za DHL Freight ve státech střední Evropy: v Rakousku, Maďarsku, Polsku, Slovensku, Slovinsku a v České republice.“

Co Vás na této práci baví?
„Baví mne pracovat s lidmi. Motivuje mne prostředí, ve kterém pracuji, motivuje mne skvělý tým, který mám kolem sebe. Každý pracovní den je jiný. Problémy v Rakousku jsou zcela jiné než na Slovensku, výzvy v České republice jsou zcela jiné než v Polsku. Dokonce i stejný úkol nelze aplikovat stejným způsobem ve všech zemích, ale je ho nutné modelovat tak, aby zapadl do odlišné kultury. Negativem mé práce je permanentní tlak okolí. Abych se nestal obětí stresu, snažím se maximálně pracovat s emoční inteligencí. Neberu meditaci jako únik od problému, ale naopak jako skvělý manažerský nástroj jak se úspěšně s dennodenními nástrahami vyrovnat.“

Máte rodinu a máte v ní podporu?
„Jsem ženatý a mám dvě dcery. Podpora všech třech dam je pro mne zcela zásadní. Cestuji v podstatě každý týden a vždy se těším domů. Jsem si vědom, že doma scházím a tak si velice vážím toho, že doma vše funguje jak má.“

Jak trávíte volný čas?
„Na golfu. Začal jsem s tímto sportem hodně pozdě, takže mám co dohánět. Je to úžasný sport pro Ty, kteří rádi dělají věci s rozmyslem. Fascinuje mne na golfu, že člověk vlastně s nikým nesoupeří, jediným soupeř je on sám, všichni ostatní jsou spoluhráči. Druhým koníčkem je hokej, ovšem pouze pasivně. Jsem skalní fanoušek HC Vítkovice a můj hodně plný diář je vždy sestavován tak, aby minimálně zasáhl do dnů, kdy hrají Vítkovice doma. Na hokeji prostě nesmím chybět.“

Jak vzpomínáte na svou dovolenou, a jaká by měla být podle Vás ideální dovolená?
„Vrátil jsem se z dovolené před dvěma měsíci a stále jsem pln dojmů. Zcela výjimečně jsem byl na dovolené nikoliv v létě, ale až na podzim neboť i místo bylo pro mne výjimečné. Cestoval jsem s rodinou po Peru. Jsem zvědav, jestli ještě v životě navštívím podobně tajuplné a fascinující místo jakým je Machu Picchu. A jaká by měla být ideální dovolená? No asi každá. Je zcela jedno, zda ji trávíte aktivně nebo pasivně, podstatné je, že odpojíte mozek od reality všedního dne a skutečně odpočíváte. Dovolená, při které stahujete mejly a telefonujete s kolegy, není dovolená. A ještě Vám povím, jak jsem vyřešil věčné rodinné dilema, zda se pojede tam, kde by chtěla manželka nebo tak, kam bych chtěl já. Je to jednoduché, jeden rok vybírá dovolenou má drahá polovička a druhý rok zase já. Takhle to střídáme a o výběru toho druhého se vůbec nepolemizuje. Takže kam pojedu letos? Vůbec netuším, letos vybírá dovolenou má žena.“

Originál článku na elogistika.info zde

Snídaně s osobností, 18. 2. 2014

Informace o úpravě cen září - prosinec 2019

Odvětví logistiky se potýká
s nedostatkem kapacit.

Vnitrostátní paletová přeprava přechází z PPL CZ

DHL Freight CZ přebírá odpovědnost od 1.5. 2019

První LNG vozidlo
s mega návěsem

Logistické řešení šetrné
k životnímu prostředí

Řízení vnitrostátního paletového systému

DHL Freight přebírá zodpovědnost od PPL CZ.

Změny v obchodních podmínkách Incoterms

Celosvětová změna struktury podmínek

Vít Návrat,
rozhovor

Jak to vidí ředitel
DHL Freight

Přepravy s nezávislým
dohledem Transwide

Organizace přeprav hygienických potřeb

Více pohodlí a funkcí
v naší prezentaci

Dostupnost informací
je velmi důležitá
ICE
NAPIŠTE SVŮJ POŽADAVEK ČI DOTAZ MY VÁM NAPÍŠEME NEBO ZAVOLÁME Jméno: DHL Express (Czech Republic) s. r. o.
Sídlo: Nádražní 2967/93, 702 00 Moravská Ostrava
IČ: 25683446

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27002.