Výsledky Deutsche Post DHL 2015

Koncern Deutsche Post DHL dosáhl v roce 2015 prognózovaných tržeb po rekordním provozním výsledku ve čtvrtém čtvrtletí.

• Provozní zisk 2,41 miliardy EUR za rok 2015
• EBIT 957 milionů EUR ve čtvrtém čtvrtletí 2015 – nejlepší provozní výsledek za čtvrtletí v historii společnosti¹ díky růstu v oblasti elektronického obchodu a zlepšení v divizi Global Forwarding, Freight
• Velmi dobré výsledky v oblasti cash flow
• Koncern navrhuje opět dividendu 0,85 EUR na akcii
• Oznámen program zpětného výkupu akcií
• Pro rok 2016 potvrzen cíl EBIT v rozpětí od 3,4 do 3,7 miliardy EUR
• CEO Frank Appel: „Rok 2015 jsme uzavřeli s dynamickým vývojem tržeb a významným pokrokem v realizaci strategických iniciativ.“

Koncern Deutsche Post DHL, přední světová poštovní a logistická společnost, zvýšil v roce 2015 své tržby a dosáhl prognózované výše provozního zisku. Po velmi úspěšném čtvrtém čtvrtletí, které bylo z provozního hlediska nejúspěšnějším čtvrtletím v historii společnosti¹, dosáhl konsolidovaný ukazatel EBIT (zisk před zdaněním a úroky) za celý rok 2015 výše 2,41 miliardy EUR. Koncern si stanovil cíl dosáhnout EBIT minimálně 2,4 miliardy EUR. Divize Post - e Commerce - Parcel (PeP) se na celkové výši EBIT podílela částkou 1,1 miliardy EUR, v souladu s prognózou, a divize DHL vytvořily provozní zisk 1,66 miliardy EUR. Snížení EBIT za celý rok v porovnání s předchozím rokem (2014: 2,97 miliardy EUR) bylo způsobeno jednorázovými náklady a investicemi včetně výdajů spojených s novým směřováním obnovy IT v obchodní jednotce Global Forwarding. Koncern upravil svou prognózu výnosů v říjnu 2015 kvůli jednorázovým výdajům.

V roce přechodu ze Strategie 2015 na Strategii 2020 položil koncern ve všech svých divizích důležité základy, které společnosti zajistí ziskový růst v roce 2016 a následujících letech. Například divize Post - eCommerce - Parcel intenzivně investovala do rozšiřování své balíkové sítě na národní i mezinárodní úrovni, aby se mohla ještě více podílet na globální konjunktuře elektronického obchodu. Dohoda o mzdách dosažená s partnerem společnosti pro sociální otázky v Německu a zvýšení poštovného za dopisní zásilky začátkem letošního roku rovněž upevňují základy pro budoucí růst. Divize Express si upevnila své vedoucí postavení na trhu dalšími významnými investicemi do své síťové infrastruktury a kvality. Divize Global Forwarding, Freight dosáhla pozoruhodného zlepšení vývoje svých provozních činností ve druhé polovině roku 2015 a zároveň definovala nový přístup pro obnovení IT divize. Divize Supply Chain dosáhla výrazného pokroku ve svém plánovaném optimalizačním programu značnými investicemi do restrukturalizačních aktivit v roce 2015.

„V roce 2015 jsme dosáhli významného pokroku v našich strategických iniciativách. Po celý rok jsme tvrdě pracovali na tom, abychom připravili cestu pro trvale udržitelný úspěch v budoucnosti. Pozitivní trend vývoje výnosů, jehož jsme byli svědky ve čtvrtém čtvrtletí, opět potvrzuje hlavní silné stránky naší společnosti. Naši strategii realizujeme přesně podle plánu,“ uvedl Frank Appel, CEO Deutsche Post DHL.

Výhled: Plán pro rok 2016 a dlouhodobé cíle byly potvrzeny

Strukturální a provozní vylepšení v obchodních divizích společně s mírným ekonomickým růstem jsou faktory, které podle očekávání přispějí k výraznému nárůstu tržeb v letošním roce. Koncern Deutsche Post DHL proto pro rok 2016 opět potvrdil svou prognózu EBIT ve výši mezi 3,4 a 3,7 miliardy EUR. Divize PeP se bude podle prognóz podílet na výnosech v roce 2016 částkou více než 1,3 miliardy EUR a divize DHL dosáhne EBIT od 2,45 do 2,75 miliardy EUR.

Koncern také trvá na svých cílech pro období po roce 2016. Deutsche Post DHL i nadále předpovídá zvyšování provozního zisku průměrně o více než 8 % ročně během období let 2013 až 2020 (CAGR – složená roční míra růstu). Divize DHL přispějí k lepším výsledkům průměrným růstem EBIT o 10 % ročně. Provozní zisk divize PeP se bude podle očekávání zvyšovat v průměru o 3 % ročně. Koncern navíc plánuje náklady na sídlo společnosti a ostatní náklady ve výši méně než 0,5 % konsolidovaných výnosů do roku 2020.

Finanční rok 2015: Výnosy v souladu s očekáváními

Konsolidované výnosy v roce 2015 vzrostly v porovnání s předchozím rokem o 4,6 % na 59,2 miliardy EUR (2014: 56,6 miliardy EUR). Divize DHL přispěly ke zvýšení tržeb růstem o 5,3 % a divize PeP o 2,8 %. Oblasti balíkových služeb v Německu a expresních zásilek v mezinárodním měřítku vykazovaly i nadále dynamický růst. Po očištění od pozitivních vlivů vývoje směnných kurzů byly tržby generované v rámci koncernu přibližně na úrovni předchozího roku (-0,4 %). Po dalším očištění od ostatních faktorů, včetně nižších palivových příplatků a změny v účtování výnosů v zákaznické smlouvě (NHS) v divizi Supply Chain se tržby zvýšily o 2,6 % v porovnání s předchozím rokem.

Konsolidovaný EBIT dosáhl ve finančním roce 2015 částky 2,41 miliardy EUR (2014: 2,97 miliardy EUR), čímž bylo dosaženo upraveného cíle zisku ve výši minimálně 2,4 miliardy EUR. Divize Post - eCommerce - Parcel se na EBIT podílela částkou 1,1 miliardy EUR (2014: 1,3 miliardy EUR) a divize DHL vytvořily provozní zisk 1,66 miliardy EUR (2014: 2,02 miliardy EUR). Také výsledky divizí PeP a DHL byly v souladu s očekáváními zveřejněnými v říjnu 2015. Náklady sídla společnosti a ostatní náklady zůstaly na stabilní úrovni 350 milionů EUR.

Meziroční snížení konsolidovaného EBIT o 554 milionů EUR, resp. 18,7 %, na 2,41 miliardy EUR bylo z velké části způsobeno jednorázovými výdaji, včetně částky 336 milionů EUR, o kterou byla snížena převážně hodnota aktiv a zásob v souvislosti s obnovou IT v divizi Global Forwarding. Jak bylo oznámeno v říjnu 2015, vynaložil koncern jednorázové náklady ve výši 200 milionů EUR. Z toho 81 milionů EUR bylo vynaloženo v divizích PeP a Global Forwarding, Freight ve třetím čtvrtletí. V posledním čtvrtletí loňského roku připadlo 57 milionů EUR jednorázových nákladů na divizi PeP a 66 milionů EUR na divizi Express. Koncern během celého roku 2015 také pokračoval ve významných investicích, které umožní jeho čtyřem divizím úspěšně realizovat Strategii 2020.

Daňová sazba se podle očekávání mírně zvýšila na 16,4 % (2014: 15,5 %). Konsolidovaný čistý zisk v roce 2015 poklesl o 25,6 % na 1,54 miliardy EUR (2014: 2,07 miliardy EUR). Podobně i základní výnosy na akcii se snížily z 1,71 EUR v předchozím roce na 1,27 EUR.

Dividendy: Koncern navrhuje stabilní dividendu 0,85 EUR

Vzhledem k provozním výsledkům koncernu v uplynulém roce navrhne představenstvo a dozorčí rada dividendu 0,85 EUR na akcii na valné hromadě, která se uskuteční 18. května. Tato částka zůstává v porovnání s předchozím rokem beze změny. Bude-li návrh schválen akcionáři, vyplatí koncern celkovou částku 1,031 miliardy EUR. S ohledem na konsolidovaný čistý zisk, očištěný od jednorázových efektů, představuje aktuální návrh na výplatu dividendy výplatní poměr 46 %. Tento ukazatel se pohybuje v rámci cílového koridoru 40 až 60 %, který byl zaveden v roce 2010 v rámci finanční strategie přijaté v té době.

Představenstvo a dozorčí rada zároveň oznámily spuštění programu zpětného výkupu akcií v hodnotě jedné miliardy eur díky výborným výsledkům v oblasti cash flow a očekávanému zlepšení provozního výsledku.

Čtvrté čtvrtletí 2015: Silné poslední čtvrtletí s dvouciferným nárůstem EBIT v divizi PeP

Výnosy ve čtvrtém čtvrtletí byly po poklesu o 0,2 % na 15,3 miliardy EUR (2014: 15,4 miliardy EUR) téměř na úrovni stejného období předchozího roku. Výnosy po očištění od pozitivního vlivu vývoje směnných kurzů byly o 3,3 % nižší než v loňském roce. Společně s nižšími palivovými příplatky měly negativní vliv výše uvedené smluvní změny týkající se zákazníků v divizi Supply Chain: změna účtování výnosů u smlouvy s britskou organizací National Health Service (NHS) snížila konsolidované výnosy o 465 milionů EUR ve čtvrtém čtvrtletí. Po zohlednění všech výše uvedených pozitivních a negativních efektů vzrostly výnosy koncernu meziročně o 2,3 % v období od října do prosince 2015. Výsledky divize Post - eCommerce - Parcel byly obzvlášť povzbudivé s vykázaným zvýšením výnosů o 12,0 %.

EBIT koncernu vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí 2015 o 5,7 % na 957 milionů EUR (2014: 905 milionů EUR). To byl nejlepší čtvrtletní provozní výsledek v historii koncernu¹. K tomuto vývoji významně přispěl nárůst o 14,6 % na 487 milionů EUR (2014: 425 milionů EUR) v divizi Post - eCommerce - Parcel, na němž se podílel zejména úspěch balíkových služeb a elektronického obchodu v souvislosti s prosincovými svátky. V divizi Express poklesl provozní zisk o 8,3 % na 319 milionů EUR (2014: 348 milionů EUR) kvůli výše uvedeným jednorázovým výdajům ve výši 66 milionů EUR. EBIT byl po očištění o tyto výdaje meziročně o 10,6 % vyšší. EBIT divize Global Forwarding, Freight vzrostl o 39,4 % na 99 milionů EUR (2014: 71 milionů EUR), především díky implementaci opatření zaměřených na zvýšení ziskovosti. Divize Supply Chain zaznamenala zvýšení provozního zisku o 9,3 % na 176 milionů EUR (2014: 161 milionů EUR). Počáteční pozitivní výsledky optimalizačního programu a vyšší příjmy z prodeje nemovitostí více než kompenzovaly restrukturalizační náklady ve výši 39 milionů EUR.

Konsolidovaný čistý zisk ve čtvrtém čtvrtletí se zvýšil o 4,7 % na 670 milionů EUR (2014: 640 milionů EUR), převážně díky zvýšení EBIT. To odpovídá základnímu zisku 0,55 EUR na akcii (2014: 0,53 EUR).

Kapitálové výdaje: Koncern upevňuje předpoklady pro růst dalšími významnými investicemi

Koncern zvýšil v roce 2015 investice o 7,9 % na 2,02 miliardy EUR (2014: 1,88 miliardy EUR), aby ještě více upevnil předpoklady pro budoucí růst. Tento ukazatel odpovídá plánované výši investic cca 2,0 miliardy EUR. Investice směřovaly do všech čtyř divizí se zaměřením na zajištění dlouhodobého růstu koncernu. Koncern například rozšířil svou národní a mezinárodní balíkovou infrastrukturu, modernizoval flotilu letadel a rozšířil globální a regionální centra divize Express. Koncern plánuje v roce 2016 investovat částku 2,2 miliardy EUR.

Cash flow: Velmi silný výsledek v závěru roku 2015

Společnost se v roce 2015 velmi úspěšně zaměřila na vytváření pozitivního cash flow. Provozní cash flow meziročně vzrostl o 13,3 % na 3,44 miliardy EUR. Volné peněžní prostředky koncernu vzrostly na 1,72 miliardy EUR, čímž překonaly loňský výsledek ve výši 1,35 miliardy EUR i cíl pokrýt minimálně objem výplaty dividend za rok 2015 ve výši 1,03 miliardy EUR. Pozitivní trend odráží zejména vyšší příliv hotovosti z provozního kapitálu.

Díky silným výsledkům v oblasti cash flow se čistý dluh ke konci roku snížil o cca 400 milionů EUR na 1,1 miliardy EUR.

Express: Opětovné zvýšení tržeb a příjmů

Divize Express pokračovala v roce 2015 v dobrých výsledcích z hlediska objemu, tržeb a příjmů. Tržby za celý rok 2015 vzrostly o 9,4 % na 13,7 miliardy EUR (2014: 12,5 miliardy EUR). Po očištění od vlivu směnných kurzů činilo zvýšení 2,3 %. Bez těchto pozitivních vlivů směnných kurzů a nižších palivových příplatků vzrostly tržby divize meziročně o 7,2 %. Hlavním faktorem růstu tržeb byl opět silný růst v oblasti zásilek TDI (Time Definite International), v níž objem meziročně vzrostl o 8,7 %.

EBIT v divizi Express vzrostl o 10,4 % na 1,4 miliardy EUR (2014: 1,3 miliardy EUR). Divize opět dosáhla dobrých provozních výsledků navzdory nepříznivému vývoji směnných kurzů a výrazným investicím do letecké a silniční dopravy. Díky silnému růstu v oblasti zásilek TDI (Time Definite International) a efektivnímu řízení výnosů se marže EBIT zvýšila v roce 2015 na 10,2 % (2014: 10,1 %). Výsledky divize zahrnují jednorázové náklady ve výši 66 milionů EUR, které jsou součástí jednorázových výdajů koncernu ve výši 200 milionů EUR, které byly oznámeny v říjnu 2015 a zaúčtovány ve čtvrtém čtvrtletí.

Global Forwarding, Freight: Vylepšení provozních výsledků

Tržby divize Global Forwarding, Freight byly s částkou 14,89 miliardy EUR v roce 2015 (2014: 14,92 miliardy EUR) na úrovni předchozího roku. Po očištění vlivu směnných kurzů činil pokles tržeb 3,9 %. Bez těchto pozitivních vlivů směnných kurzů a nižších palivových příplatků činil pokles 0,5 %. Kromě slabé poptávky na trhu byla hlavním důvodem poklesu tržeb selektivní tržní strategie divize.

EBIT divize za celý rok 2015 poklesl na -181 milionů EUR (2014: 293 milionů EUR), a to především kvůli negativním jednorázovým nákladům ve výši 336 milionů EUR v souvislosti s obnovením oblasti IT. Tento výsledek odráží také slabší provozní výsledky v první polovině roku v porovnání se stejným obdobím předchozího roku, které nemohly být zcela kompenzovány stabilizací výnosů ve třetím čtvrtletí a zlepšením výsledků v posledním čtvrtletí.

Supply Chain: Optimalizační program přináší první pozitivní výsledky

Tržby divize Supply Chain se ve finančním roce 2015 zvýšily o 7,2 % na 15,8 miliardy EUR (2014: 14,7 miliardy EUR). Tento vývoj odráží pozitivní vlivy směnných kurzů, nižší palivové příplatky a změnu v účtování výnosů u smlouvy s britskou organizací National Health Service (NHS) ve čtvrtém čtvrtletí, která snížila tržby divize o 465 milionů EUR. Po očištění od všech výše uvedených pozitivních a negativních faktorů vzrostly tržby meziročně o 2,7 %. Divize Supply Chain uzavřela v roce 2015 smlouvy s novými i stávajícími zákazníky v hodnotě 1,35 miliardy EUR.

Provozní zisk v období od ledna do prosince poklesl o 3,4 % na 449 milionů EUR (2014: 465 milionů EUR). Plánované restrukturalizační náklady ve výši cca 150 milionů EUR, související s optimalizačním programem divize, byly téměř kompletně kompenzovány. Pozitivní výsledky programu se projevily již ve čtvrtém čtvrtletí. Kromě pozitivních vlivů se na kompenzaci jednorázových nákladů částečně podílely také vyšší příjmy z prodeje nemovitostí.

¹ Bez výnosů Postbanky

Praha, 11. března 2016

Informace o úpravě cen září - prosinec 2019

Odvětví logistiky se potýká
s nedostatkem kapacit.

Vnitrostátní paletová přeprava přechází z PPL CZ

DHL Freight CZ přebírá odpovědnost od 1.5. 2019

První LNG vozidlo
s mega návěsem

Logistické řešení šetrné
k životnímu prostředí

Řízení vnitrostátního paletového systému

DHL Freight přebírá zodpovědnost od PPL CZ.

Změny v obchodních podmínkách Incoterms

Celosvětová změna struktury podmínek

Vít Návrat,
rozhovor

Jak to vidí ředitel
DHL Freight

Přepravy s nezávislým
dohledem Transwide

Organizace přeprav hygienických potřeb

Více pohodlí a funkcí
v naší prezentaci

Dostupnost informací
je velmi důležitá
ICE
NAPIŠTE SVŮJ POŽADAVEK ČI DOTAZ MY VÁM NAPÍŠEME NEBO ZAVOLÁME Jméno: DHL Express (Czech Republic) s. r. o.
Sídlo: Nádražní 2967/93, 702 00 Moravská Ostrava
IČ: 25683446

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27002.