Informace pro zákazníky: regulace vývozu a dovozu zboží
do/z Maďarska (EKAER)

Vážení zákazníci, rádi bychom Vás informovali, že maďarská vláda zavedla nový systém pro regulaci vývozu a dovozu zboží z/do Maďarska, tzv. EKAER, za účelem zmírnění podvodů v oblasti DPH.

Kupující nebo prodávající zboží v Maďarsku musí příslušným státním orgánům předem deklarovat zásilky, na které se vztahuje ohlašovací povinnost a zaregistrovat se pod odpovídajícím číslem EKAER. Ohlašovací povinnost nemůže být delegována na třetí stranu (např. na poskytovatele logistických služeb). Od 1. března 2015 je příjemce nebo odesílatel zboží v Maďarsku povinen registrovat zásilky v systému EKAER.

V této souvislosti bychom Vás rádi informovali o následujících změnách, které vstupují v okamžitou platnost.

Společnost DHL Freight dodržuje právní předpisy ve všech svých procesech. To znamená zajistit službu směrem k zákazníkům, poskytnout příslušným institucím požadované a správné informace, a v neposlední řadě zajistit hladký proces přepravy pro všechny své zákazníky.

U všech zásilek směřujících do Maďarska vás musí jejich příjemce v Maďarsku informovat o přiděleném čísle EKAER nebo zaslat prohlášení v případě, že na danou zásilku se nevztahuje povinnost registrace do systému EKAER (tzv. „EKAER free“). DHL Freight požaduje informace týkající se EKAER již při objednávce přepravy. V opačném případě nejsme schopni danou objednávku realizovat.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO LTL (KUSOVÉ) ZÁSILKY:
Vzhledem k tomu, že v momentě objednávky přepravy nemusí být známa SPZ vozidla, které bude převážet zásilku přes maďarské hranice, je povinností DHL Freight zajistit správné uvedení SPZ v systému EKAER. Proto musí být DHL Freight Hungary Kft. (EKAER id: 111155651) označen jako přepravce v systému EKAER pro správnou deklaraci zásilky. Informujte prosím o této skutečnosti své obchodní partnery v Maďarsku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO PTL / FTL ZÁSILKY (DOKLÁDKY A CELOVOZOVÉ ZÁSILKY):
V případě přepravy dokládek a celovozových zásilek musí být SPZ k dispozici již v době vyzvednutí zásilky. U těchto typu přeprav nemusí být kolegové v Maďarsku schopni aktualizovat SPZ v systému EKAER v požadovaném čase. DHL Freight vám bude muset poskytnout odpovídající SPZ vozidla ještě před nakládkou, aby mohla být správná registrace do systému EKAER provedena v požadovaném čase.

V případě, že používáte některý z našich elektronických nástrojů pro objednávání přeprav (INTRASHIP, Multiship, FCM, atd.), zadejte prosím, za účelem správného načtení dat do našich přepravních systémů, číslo EKAER na začátek pole pro popis přepravovaného zboží, nebo uveďte "EKAER free" v případě, že se na zásilku nevztahuje povinnost registrace do systému EKAER.

Nezapomeňte na výše uvedené ani v případě, pokud zadáváte objednávky napřímo prostřednictvím EDI.

SHRNUTÍ:
Uvádějte vždy při objednávce přepravy, zda-li přepravované zboží spadá do režimu EKAER. V případě, že ano, je nutno vždy uvádět příslušné číslo EKAER. V případě chybějící registrace si vyhrazujeme právo odmítnout objednávku přepravy.

Máte-li jakékoli otázky týkající se EKAER, obraťte se prosím na svého obchodního zástupce nebo libovolné zákaznické centrum DHL Freight.

Informační PDF s tabulkou komodit: zde

Ostrava, 27. 2. 2015

Informace o úpravě cen září - prosinec 2019

Odvětví logistiky se potýká
s nedostatkem kapacit.

Vnitrostátní paletová přeprava přechází z PPL CZ

DHL Freight CZ přebírá odpovědnost od 1.5. 2019

První LNG vozidlo
s mega návěsem

Logistické řešení šetrné
k životnímu prostředí

Řízení vnitrostátního paletového systému

DHL Freight přebírá zodpovědnost od PPL CZ.

Změny v obchodních podmínkách Incoterms

Celosvětová změna struktury podmínek

Vít Návrat,
rozhovor

Jak to vidí ředitel
DHL Freight

Přepravy s nezávislým
dohledem Transwide

Organizace přeprav hygienických potřeb

Více pohodlí a funkcí
v naší prezentaci

Dostupnost informací
je velmi důležitá
ICE
NAPIŠTE SVŮJ POŽADAVEK ČI DOTAZ MY VÁM NAPÍŠEME NEBO ZAVOLÁME Jméno: DHL Express (Czech Republic) s. r. o.
Sídlo: Nádražní 2967/93, 702 00 Moravská Ostrava
IČ: 25683446

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27002.