Jak se přepravují vysoce rizikové látky do Ruska?

• Přeprava kapalného čpavku (vysoce toxický a žíravý plyn) v RF.

Produkt DHL Freight Specialities má v oblasti přeprav nebezpečných věcí podle Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (Úmluvy ADR) dlouholeté zkušenosti, včetně přeprav tzv. vysoce rizikových nebezpečných věcí. V rámci evropských států jsou tyto přepravy legislativně přesně vymezeny, a to jak předpisy mezinárodními, tak i předpisy, které jsou stanoveny pro transport jednotlivými dotčenými státy. Pravidla pro tyto typy přepravy nebezpečných věcí jsou jasná, dostatečně srozumitelná a lhůty k vyřízení příslušných transportních povolení jednoznačně stanoveny.

Do této kategorie, kromě výbušnin a radioaktivních materiálů, spadají i další vybrané látky, které jsou v jednotlivých třídách ADR vedeny jako látky s vysokým nebezpečím a možností zneužití. Koncem listopadu loňského roku se na oddělení DHL Freight Specialities obrátil významný klient s požadavkem na zajištění přepravy 120 tun vysoce toxické látky kyanidu sodného. Uvedený produkt byl vyroben pro ruský závod v oblasti Čeboksarsk (cca 800 km východně od Moskvy). Přeprava se začala realizovat 30. 11. 2009 ve spolupráci s naším ruským partnerem, který má příslušná oprávnění pro převozy látek v těchto kategoriích.

Licenční doklady jak české tak ruské, schválení hygienické služby Ruské Federace, doklady o pojištění, nehodové a bezpečnostní listy v jazykových mutacích tranzitních států a bezpečnostní plán, to vše bylo ve výbavě posádek 6 kamionů, které vyrazili na určený hraniční přechod do RF. Bohužel celá akce probíhala v době, kdy po teroristickém útoku na rychlík Moskva – St. Peterburg, byly ruské celní orgány a milice zavaleny nejrůznějším množstvím byrokratických „protiteroristických“ opatření a v rámci těchto opatření se „bdělost“ celníků a milice na hranicích mj. soustředila na všechny ADR zásilky v importu. Našich všech 6 vozidel postupně během prosince projelo na území RF, ale pokaždé s jiným „dodatkovým opatřením“.

Pokud chceme zajišťovat i takový typ přepravy, musíme velmi dobře znát jak problematiku dopravy a související legislativy v daném regionu, tak zejména spolupracovat s partnerem, který má dostatečné zázemí a vliv, aby se mohl operativně přizpůsobit „zvláštním“ požadavkům celní správy a milice. Nic na tom nemění fakt, že systém přepravy nebezpečných věcí v Ruské Federaci a bývalého Svazu nezávislých států, provozovaný místními dopravci je ve většině případů naprosto mimo nějaké normy (a už vůbec ne podle ADR). Dokladem toho je množství vážných nehod při přepravě látek zařazených v ADR na ruských silnicích a železnicích. Pohled celní správy a milice na zejména cizí vstupující vozidla s ADR zásilkami je více než přísný a jejich kontroly a požadavky na vybavení a doklady mnohdy přesahují rámec rozsahu služebních povinností.

V Pardubicích, 18. 2. 2010

Informace o úpravě cen září - prosinec 2019

Odvětví logistiky se potýká
s nedostatkem kapacit.

Vnitrostátní paletová přeprava přechází z PPL CZ

DHL Freight CZ přebírá odpovědnost od 1.5. 2019

První LNG vozidlo
s mega návěsem

Logistické řešení šetrné
k životnímu prostředí

Řízení vnitrostátního paletového systému

DHL Freight přebírá zodpovědnost od PPL CZ.

Změny v obchodních podmínkách Incoterms

Celosvětová změna struktury podmínek

Vít Návrat,
rozhovor

Jak to vidí ředitel
DHL Freight

Přepravy s nezávislým
dohledem Transwide

Organizace přeprav hygienických potřeb

Více pohodlí a funkcí
v naší prezentaci

Dostupnost informací
je velmi důležitá
ICE
NAPIŠTE SVŮJ POŽADAVEK ČI DOTAZ MY VÁM NAPÍŠEME NEBO ZAVOLÁME Jméno: DHL Express (Czech Republic) s. r. o.
Sídlo: Nádražní 2967/93, 702 00 Moravská Ostrava
IČ: 25683446

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27002.