Plynová elektrárna cestuje vlakem a kamiony na Sibiř

• Plynová elektrárna putuje po železnici a silnici zhruba čtyři tisíce kilometrů
• Jednotlivé dodávky budou přepravovány po železnici více než 200 vagóny
• Mimo železnici bude použito 22 samostatných silničních přeprav nadměrných celků
• Společnost DHL Freight jako jediná splnila náročné podmínky zadavatele

Společnost DHL Freight, evropská vedoucí společnost v oblasti pozemní přepravy, úspěšně přepravila hlavní zařízení GT TEC do oblasti Krasavino ležícím téměř 1 200 kilometrů severovýchodně od Moskvy. Do letošního dubna bylo do Krasavina odesláno více než 140 železničních vagonů, převážně s ocelovými konstrukcemi a deset kontejnerů. Dokončení dodávek a výstavby plynové elektrárny se plánuje v roce 2009. Generálním dodavatelem díla je akciová společnost PSG – International z České Republiky.

„DHL Freight byla vybrána nejen pro splnění podmínky investora na dopravu hlavních zařízení na paritě DDU– celní sklad elektrárny, ale i z důvodu dobře fungujícího specializovaného pracoviště, které má zavedenou spolupráci s obdobně zaměřenými partnery jak v rámci Evropy, tak zejména v Ruské Federaci. Bylo přihlédnuto i k referencím, které nám byly předloženy,“
vysvětluje Michal Andrle, ředitel projektu Krasavino.

„Účast ve výběrovém řízení pro zajišťování komplexní logistiky spojené s výstavbou plynové elektrárny v ruském Krasavinu byla pro nás velkou výzvou. Jako jediní jsme byli schopni splnit zásadní podmínku zadavatele - veškeré přepravní služby zajišťovat v paritě DDU (s dodáním bez placení cla). V historii DHL byly některé obdobně velké projekty již realizovány, ale dosud žádný s touto dodací podmínkou.“
dodává Vít Návrat, ředitel divize DHL Freight v ČR.

Dodávky z různých koutů Veškerá technologie potřebná pro jednotlivé etapy výstavby je navážena prostřednictvím DHL Freight od různých subdodavatelů z celé Evropy. Montážní prvky ocelové konstrukce jsou vyráběny ve Vítkovicích - Hard, transformátory v Polsku, generátory plynových turbín ve Francii, plynové turbíny s příslušenstvím v Itálii. Hlavní části elektrárny, tzn. plynové turbíny nejmodernější konstrukce, jsou montovány ve švýcarském Riazzinu, odkud je DHL Freight pomocí nestandardní přepravy převezla na místo stavby.

Švýcarské turbíny cestovaly na východ Jednu z nejobjemnějších částí elektrárny tvoří tři kusy plynových turbín. Kromě rozměrů každé z nich (délka 15,5 m, šířka 3,0 m, výška 3,25 m a váha 46,2 t) bylo třeba během přepravy dodržovat plynulý režim jízdy, včetně náklonu podvalníku a minimalizace otřesů. Každá z turbín byla navíc vybavena pro transport speciálním monitorovacím zařízením.

„Je potřeba zmínit, že zejména požadavek minimalizace otřesů se na ruských silnicích dodržuje velmi obtížně. Transport turbín odjel z Riazzina na konci loňského července a na stavbu do Krasavina dojel za necelých 14 dní, což je s ohledem na vzdálenost téměř čtyř tisíc kilometrů mezi oběma místy velmi dobrý výkon. Pochvala určitě patří všem spolupracujícím firmám, které se na dodávce podílely. Zejména zajištění celního odbavení při hodnotě nákladu nebylo zrovna jednoduché,“ doplňuje Vít Návrat z DHL Freight.

Hlavní tah po železnici Většina ostatních přeprav do Krasavina je realizována železnicí s překládkou na širokorozchodnou trať v ukrajinském Čopu nebo kombinovanou dopravou ve dvacetistopých kontejnerech.

„Abychom dodrželi podmínku parity DDU, museli jsme vybrat i partnera na ruské straně pro spolupráci s vykládkou vagonů a zásilek z nádraží v Krasavinu na stavbu elektrárny. Nakonec byla vybrána společnost SKY Express Moscow. Přítomnost zástupce této společnosti při vykládce vagonů a převozu zásilek do celního skladu v elektrárně se ukázala jako naprosto nezbytná.“
říká k tomu Vít Návrat.

Krasavino je osmitisícové městečko nacházející se zhruba 600 km východně od správního města oblasti „Vologda“. V Krasavinu se nachází původní tepelná elektrárna postavená v roce 1957 československými montéry. Město Veliki Ustjug je prezentováno také jako rodné město Dědy Mráze s vlastním muzeem a poštou.

Praha, 6. května 2008

Informace o úpravě cen září - prosinec 2019

Odvětví logistiky se potýká
s nedostatkem kapacit.

Vnitrostátní paletová přeprava přechází z PPL CZ

DHL Freight CZ přebírá odpovědnost od 1.5. 2019

První LNG vozidlo
s mega návěsem

Logistické řešení šetrné
k životnímu prostředí

Řízení vnitrostátního paletového systému

DHL Freight přebírá zodpovědnost od PPL CZ.

Změny v obchodních podmínkách Incoterms

Celosvětová změna struktury podmínek

Vít Návrat,
rozhovor

Jak to vidí ředitel
DHL Freight

Přepravy s nezávislým
dohledem Transwide

Organizace přeprav hygienických potřeb

Více pohodlí a funkcí
v naší prezentaci

Dostupnost informací
je velmi důležitá
ICE
NAPIŠTE SVŮJ POŽADAVEK ČI DOTAZ MY VÁM NAPÍŠEME NEBO ZAVOLÁME Jméno: DHL Express (Czech Republic) s. r. o.
Sídlo: Nádražní 2967/93, 702 00 Moravská Ostrava
IČ: 25683446

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27002.