Podceňovat kontrolní orgány vlakem a kamiony na Sibiř

O své zkušenosti s přepravou nebezpečných věcí do států mimo Evropskou unii, konkrétně Ruské federace a zemí Společenství nezávislých států, se s námi v zajímavém rozhovoru podělil Jaroslav Minařík, bezpečnostní poradce společnosti DHL Freight pro přepravu podle Úmluvy ADR.

Jaké „nástrahy“ může odesílatel očekávat při přepravě zboží do Ruské federace a států SNS? Je velice důležité uvědomit si, že přeprava, a to zvláště nebezpečných věcí, vždy podléhá určitým regulím. My jsme zvyklí pohybovat se na území platnosti předpisů Evropské unie. Tyto předpisy se ovšem zásadně změní, když překročíte hranice EU – a v případě Ruské federace a států bývalého Společenství nezávislých států to platí dvojnásob.

Na co se tedy při zasílání zboží do Ruské federace máme připravit? Základní věcí je uvědomit si, jakou kategorii zboží chcete přepravovat – standardní zboží nebo nebezpečný náklad? V případě standardního zboží je přeprava poměrně jednoduchá, pokud hodnota zboží nepřekročí určitou stanovenou hodnotu. Zboží vysoké hodnoty podléhá režimu celního dozoru. V Ruské federaci to znamená, že celní orgány mají k dispozici NHM kódy zboží, které spadají pod celní dozor, a příslušná vozidla se pak řadí do speciálních konvojů, které pod ochranou celní správy směřují na místo určení. To stojí dost peněz, a hlavně to zdržuje. Na druhou stranu to přináší určitou jistotu zabezpečení zboží.

A co oblast přepravy nebezpečných věcí? Přeprava nebezpečných věcí, které jsou zařazeny do kategorií podle Úmluvy ADR, opět podléhají celnímu dozoru podle míry rizika, jež představují. Ruská federace je samozřejmě signatářem Úmluvy ADR a respektuje a kontroluje příslušné předpisy. Léta zkušeností ovšem ukazují, že ruské orgány uplatňují úplně jiný přístup k místním dopravcům a k zahraničním subjektům. Dá se říci, že i když máte super vybavení a vaše vozidlo ani dokumenty nevykazují vůbec žádnou závadu, ruští celníci nelitují času a snaží se něco za každou cenu objevit jen proto, aby vám mohli udělit pokutu.

A co obnáší přeprava vysoce rizikových věcí do Ruska? Přeprava vysoce rizikových věci zařazených do kapitoly 1.10 ADR vyžaduje vysokou míru ochrany a opatrnosti, ať už jste kdekoliv. Jedná se o věci, které by v případě zneužití nebo nesprávného použití neoprávněnými osobami mohly způsobit ohrožení lidských životů nebo škody obrovského rozsahu. Patří sem toxické, radioaktivní látky, výbušniny a další. Nad tímto druhem přeprav je uplatňován velmi přísný dozor, ale je také zajímavé sledovat, jak se během let přístup k této problematice mění.

Jaké nejdůležitější změny jste tedy v této oblasti zaznamenal? Politika dozoru nad přepravou vysoce nebezpečných nákladů je ovlivňována jak zvenčí tak zvnitřku ruského státu. Posledním závažným stimulem byl teroristický útok na rychlík na trati Moskva – Petrohrad. To vedlo ke zpřísnění dozorových opatření na vstupu na hranicích Ruské federace. Potíž je v tom, že obdržené pokyny si pracovníci celní správy v rámci svého teritoria vysvětlují trochu jinak. Kromě běžných licencí, které bylo nutno předkládat i dříve, byly zavedeny nové kontroly a dokumenty. Přeprava vysoce nebezpečných věcí musí být navíc projednávána i s milicí jednotlivých regionů. To znamená, že příjemce nebezpečného nákladu musí přepravu projednat s každou jednotlivou regionální pobočkou milice – když jedete třeba na Dálný Východ, je to velice složitá a hlavně časově náročná záležitost.

Musí být všechny dokumenty předkládány v ruštině? Samozřejmě. Anglická verze je použitelná v Moskvě, ale při cestě v podstatě kamkoli mezi největší města je ruská verze bezpodmínečně nutná.

Jak dlouho dopředu je nutno plánovanou přepravu projednat? To záleží na přepravní vzdálenosti. Když vozidlo míří do Moskvy, bude stačit přibližně měsíc. Ale čím dále jedete, tím se prodlužuje doba projednávání. Troufám si říct, že v případě silniční dopravy na Dálný Východ budou na projednání potřeba tři měsíce.

Jaké další problémy mohou nastat? Největší potíž je v tom, že příslušné zákony a předpisy se neustále mění, a s nimi se mění i jejich interpretace na různých úrovních kontrolních orgánů. Naše společnost například v počátcích musela prokázat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. DHL měla pojistku na vysokou částku 50 miliónů eur a v té době se celní orgány spokojily se zasláním anglické verze smlouvy. V poslední době již tento dokument není vyžadován vůbec, ale celníci požadují bezpečnostní list převáženého produktu v ruštině, opatřený razítkem odesílatele i speditéra na každé straně dokladu. I když ho předložíte, mohou si vyžádat ještě další, jako se to stalo nedávno nám. Teprve potom byli spokojeni. Je to paradox, ale musíte řešit případ od případu a podmínky jsou pokaždé jiné.

Co byste na závěr doporučil odesílateli, který potřebuje odeslat nebezpečný náklad do Ruské federace? Rozhodně bych se obrátil na firmu, která má s podobnou přepravou bohaté zkušenosti, a těch u nás zase tolik není. Od zákazníků vím, že jim často někdo něco slíbí a pak to není schopen v praxi dodržet, protože se vyskytnou nečekané komplikace. Tento druh přepravy je hodně specifická záležitost a nedá se říct, že ten, kdo tento druh nákladu převáží, má vždycky patent na rozum a je schopen stoprocentně zaručit bezproblémové doručení zásilky. V Ruské federaci nemůžete nikdy říct, že už všechno znáte. Pro případ problémů je dobré mít místního partnera, který má vazby na odpovědné úřady. Zasilatel musí být prostě připraven na všechny možné případy předem. Když vám zůstane stát vozidlo v území nikoho, je řešení mnohem složitější.

Nedoporučujete tedy cokoli úmyslně zanedbat nebo spoléhat na štěstí, že určité nedostatky projdou? V žádném případě není dobré podceňovat kontrolní orgány států, ve kterých probíhá přeprava. V těchto zemích nehraje čas tak velkou roli jako u nás, a když to orgány považují za nutné, dají si na čas a ověří si veškeré informace. Jakékoli nesrovnalosti pak vedou k velmi vysokým pokutám – co ušetříte na přípravě, zaplatíte na sankcích. Znovu opakuji, že spoléhat se na štěstí nebo dobrou vůli celníků se opravdu nevyplácí.

Děkuji Vám za rozhovor. 

26. 03. 2010

Informace o úpravě cen září - prosinec 2019

Odvětví logistiky se potýká
s nedostatkem kapacit.

Vnitrostátní paletová přeprava přechází z PPL CZ

DHL Freight CZ přebírá odpovědnost od 1.5. 2019

První LNG vozidlo
s mega návěsem

Logistické řešení šetrné
k životnímu prostředí

Řízení vnitrostátního paletového systému

DHL Freight přebírá zodpovědnost od PPL CZ.

Změny v obchodních podmínkách Incoterms

Celosvětová změna struktury podmínek

Vít Návrat,
rozhovor

Jak to vidí ředitel
DHL Freight

Přepravy s nezávislým
dohledem Transwide

Organizace přeprav hygienických potřeb

Více pohodlí a funkcí
v naší prezentaci

Dostupnost informací
je velmi důležitá
ICE
NAPIŠTE SVŮJ POŽADAVEK ČI DOTAZ MY VÁM NAPÍŠEME NEBO ZAVOLÁME Jméno: DHL Express (Czech Republic) s. r. o.
Sídlo: Nádražní 2967/93, 702 00 Moravská Ostrava
IČ: 25683446

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27002.