Program GoGreen – 5 let na úspěšné cestě

Přesně před pěti lety Deutsche Post DHL, přední světová poštovní a logistická skupina, spustila svůj program GoGreen a stala se první logistickou společností na světě, která stanovila měřitelný cíl v oblasti ochrany životního prostředí. Skupina chce do roku 2020 snížit své emise CO2 o 30 procent ve srovnání s úrovní v roce 2007.

Ekologický program GoGreen je trvalou součástí firemní strategie a výsledky této práce se odrážejí v takových oblastech, jako je snižování spotřeby energie, papíru a paliv, ale také v investicích do inovativních technologií.

Deutsche Post DHL zároveň svým zákazníkům nabízí řadu ekologicky přijatelných a energeticky úsporných možností přepravy zásilek. Zákazníci mohou takto snížené emise CO2 využít jako kompenzaci svých vlastních dopadů na životní prostředí. Poptávka po ekologických produktech a službách každým rokem stabilně roste: V roce 2012 bylo přepraveno více než 2,4 miliard zásilek službou GOGREEN a sníženo zhruba 180 000 tun emisí CO2, které by jinak přeprava zásilek zákazníků vyprodukovala – jde přibližně o 30 % více zásilek než v roce 2011 a nejméně třikrát víc než v roce 2009, kdy bylo takto odesláno celkem 704 miliónů zásilek.

„Program GoGreen je synonymem úspěchu,“ říká Christof Ehrhart, ředitel firemní komunikace a společenské odpovědnosti Deutsche Post DHL. „Od začátku snižujeme vlastní dopad na životní prostředí a jsme již napůl cesty ke splnění cíle snížení emisí o 30 % do roku 2020. Ochrana životního prostředí je trvalou součástí naší strategie a odráží se v celofiremních pravidlech týkajících se spotřeby papíru, nákupů i investic. Naši zaměstnanci se rovněž po celý rok starají o udržitelnost našeho podnikání. V rámci těchto snah se jich již 20 000 z celého světa zapojilo do internetového školení „GoGreen“. Dnešní Světový den životního prostředí je skvělou příležitostí k dalšímu zvyšování povědomí.“

V rámci Světového dne životního prostředí, který každoročně vyhlašuje Organizace spojených národů na 5. června, se zaměstnanci Deutsche Post DHL letos opět zapojí do mnoha projektů. V Číně, Guatemale a v USA budou sázet stromy. V Německu se někteří rozhodli nepoužívat automobily. V Anglii zaměstnanci spustili projekt „Ekologický týden“, během něhož se budou kolegové každý den vzájemně informovat o způsobech jak šetřit energii, recyklovat a rozumně nakládat s potravinami. V Asii se zhasínají světla v obchodních domech a zaměstnanci v Latinské Americe v rámci úspor energie vypnou klimatizaci.

Skupina všechny tyto ekologické aktivity zařadila do programu GoGreen, který spustila v roce 2008. Ve stejné době začala společnost využívat vozidla na biopaliva a hybridní pohon. V roce 2010 se začali k přepravě zásilek používat první elektrická vozidla. Dnes je součástí vozového parku Deutsche Post DHL zhruba 8 500 vozidel s alternativním pohonem nebo aerodynamickými úpravami či přestavbou motoru. Od roku 2011 se v newyorské čtvrti Manhattan používá celkem 80 hybridních a elektrických vozidel, společnost navíc nedávno společně s německým Ministerstvem životního prostředí oznámila plán nabídky bezemisní přepravy do Bonnu, domovské základny společnosti. V tomto unikátním projektu bude více než 140 elektrických vozidel poskytovat bezemisní, tichou a palivově nenáročnou přepravu poštovních zásilek a balíků do Bonnu a přilehlých oblastí.

Společnost se rovněž snaží šetřit přírodní zdroje úsporami v budovách a dalších prostorách: Přibližně 42 procent veškeré spotřebované energie v budovách kryjí zdroje obnovitelné energie. Například teplota v centrále Post Tower je regulována podzemní vodou z blízkého Rýnu a spotřeba energie v budově je přibližně o jednu třetinu nižší než v běžně stavěných vícepatrových budovách. Divize společnosti rovněž využívají ekologicky ohleduplné stavební technologie, například v evropské centrále v Lipsku. Ekologickou energii zde produkuje solární panel s tepelnou elektrárnou.

Deutsche Post DHL se rychle blíží ke splnění svého cíle efektivního snižování emisí CO2 v celé Skupině (včetně přepravních služeb poskytovaných subdodavateli) o 30 procent do roku 2020. Do roku 2012 dosáhla společnost zlepšení snížení emisí o 16 procent ve srovnání s úrovní v roce 2007. Dosažení tohoto ambiciózního ekologického cíle do roku 2020 však bude vyžadovat snížení emisí CO2 u subdodavatelů, kteří poskytují přepravní služby a tvoří větší část měřených emisí Skupiny. Z toho důvodu se Deutsche Post DHL v roce 2012 spojila s ostatními předními přepravními a logistickými společnostmi a spustila iniciativu s názvem Green Freight Europe, určenou k vytvoření udržitelnější pozemní přepravy v Evropě.

Poštovní a logistická společnost nabízí svým zákazníkům ekologické produkty od roku 2006, kdy byla v Německu představena služba GOGREEN Pluspackchen. Od roku 2011 jsou všechny balíčky posílané soukromými osobami po Německu odesílání bezemisní přepravou bez příplatku. Mnohé společnosti dnes již také posílají dopisy a balíky ekologičtějším způsobem využíváním služeb Deutsche Post. Mezinárodní zákazníci DHL Express ve více než 60 zemích rovněž využívají výhod služby bez emisí. V roce 2010 zavedla divize DHL Global Forwarding reporty CO2, které dnes obsahují i konkrétní řešení optimalizace subdodavatelského řetězce zákazníků.

Je to již sedm let, co Deutsche Post DHL počítá své uhlíkové emise. V roce 2009 rovněž představila systém pro účtování a kontrolu emisí pro celou Skupinu, se kterým dnes pracuje účetní oddělení. Tímto způsobem dokážeme vytvořit přesné výkazy emisí CO2, které vedou ke zlepšování způsobu řízení a plánování tras a posouvají společnost ještě blíže k jejímu cíli pro rok 2020.

Bonn, 5. června 2013

Informace o úpravě cen září - prosinec 2019

Odvětví logistiky se potýká
s nedostatkem kapacit.

Vnitrostátní paletová přeprava přechází z PPL CZ

DHL Freight CZ přebírá odpovědnost od 1.5. 2019

První LNG vozidlo
s mega návěsem

Logistické řešení šetrné
k životnímu prostředí

Řízení vnitrostátního paletového systému

DHL Freight přebírá zodpovědnost od PPL CZ.

Změny v obchodních podmínkách Incoterms

Celosvětová změna struktury podmínek

Vít Návrat,
rozhovor

Jak to vidí ředitel
DHL Freight

Přepravy s nezávislým
dohledem Transwide

Organizace přeprav hygienických potřeb

Více pohodlí a funkcí
v naší prezentaci

Dostupnost informací
je velmi důležitá
ICE
NAPIŠTE SVŮJ POŽADAVEK ČI DOTAZ MY VÁM NAPÍŠEME NEBO ZAVOLÁME Jméno: DHL Express (Czech Republic) s. r. o.
Sídlo: Nádražní 2967/93, 702 00 Moravská Ostrava
IČ: 25683446

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27002.