Změny v obchodních podmínkách Incoterms

Od 1.1.2011 dochází celosvětově ke změně ve struktuře mezinárodních obchodních podmínek Incoterms. Rádi bychom Vás touto cestou upozornili na největší změny týkající letecké a pozemní přepravy, které v systému Incoterms nastanou.

Kromě rozšíření aplikace pravidel na tuzemský obchod a představení nových podmínek, tato verze také přináší nové definice nebo upřesnění týkající se již stávajících podmínek.

Co se mění od 1. ledna 2011

- Pravidla Incoterms byla původně určena pro mezinárodní obchodní transakce, při kterých zboží překračuje hranice. Vzhledem k tomu, že zóny volného obchodu dopad formalit vyžadovaných při příhraničním styku výrazně snížily, je nyní možné aplikovat pravidla Incoterms 2010 výslovně i na transakce v tuzemském obchodním styku.

- Počet podskupin Incoterms se snížil ze 13 na 11, jsou rozdělena na sedm doložek pro všechny typy přepravy a čtyři doložky pro námořní a vnitrozemskou lodní dopravu.

- Bylo stanoveno i několik nových podmínek pro dodání formou DAT (Delivered at Terminal) a DAP (Delivered at Place).

- Podmínky dodání formou DAF, DES, DEQ a DDU byly nahrazeny novými doložkami pro DAT a DAP.

- U podmínek dodání formou FOB, CFR a CIF byla upravena pravidla pro převod rizika.

NOVÉ INCOTERMS

DAT (Delivered at Terminal, s dodáním na terminál)
Nová doložka DAT znamená, že prodejce zboží dodává ve chvíli, jakmile je vyloženo z dopravního prostředku a je předáno k dispozici kupujícímu. Při silniční přepravě to obvykle označuje nákladový nebo konečný terminál, který je součástí přepravního řetězce zboží. Pokud je uvedeným DAT terminálem terminál, na kterém dochází k nakládce zboží, náklady na jeho vyzvednutí pro rozvoz a manipulaci na terminálu hradí prodávající.

DAP (Delivered at Place, s dodáním na místo)
Nová doložka DAP znamená, že prodávající zboží doručí ve chvíli, kdy je zboží předáno k dispozici kupujícímu ve vozidle připraveném k vyložení na sjednaném místě dodání. Nahrazuje původní doložky DAF (Delivered at Frontier, s dodáním na hranici), DES (Delivered Ex Ship, dodání z lodi) a DDU (Delivered Duty Paid, s dodáním clo neplaceno). Aplikace DAP pro případy, na které se dříve uplatňovala doložka DDU (nejčastěji používaná Incoterm doložka při silniční přepravě), vyžaduje, aby bylo uvedeno místo dodání zásilky.

ZMĚNY STÁVAJÍCÍCH PODMÍNEK

Nová pravidla pro převod rizika se zejména týkají námořní přepravy, protože byla stanovena nová pravidla pro převod rizika u doložek FOB, CFR a CIF. V minulosti muselo být zboží před převedením rizika na druhou stranu dopraveno přes zábradlí lodi, v současné chvíli musí být před tím, než je riziko převedeno, zboží již fyzicky naloděno.

Nová pravidla Incoterms doporučují používat pro kontejnerovou přepravu v zásadě podmínky pro multimodální přepravu, neboť vzhledem k podmínkám v moderních kontejnerových přístavech není nadále možné stanovit přesnou definici podmínek týkajících se převodu rizika (CFR a CIF).

Na celních prohlášeních budou akceptovány všechny dodací podmínky všech systémů Incoterms, které dosud existovaly nebo existují. Na celních prohlášeních je tedy možné uvádět jak podmínky DAT a DAP tak podmínky DAF, DES, DEQ nebo DDU. Důležité je, aby na obchodních dokladech (fakturách apod.) byly tyto podmínky správně identifikovány.

Příklad:
Správné verze: DDU Praha – Incoterms 2000; DAP Praha – Incoterms 2010
Chybná verze: DDU Praha – Incoterms 2010

Leden 2011

Informace o úpravě cen září - prosinec 2019

Odvětví logistiky se potýká
s nedostatkem kapacit.

Vnitrostátní paletová přeprava přechází z PPL CZ

DHL Freight CZ přebírá odpovědnost od 1.5. 2019

První LNG vozidlo
s mega návěsem

Logistické řešení šetrné
k životnímu prostředí

Řízení vnitrostátního paletového systému

DHL Freight přebírá zodpovědnost od PPL CZ.

Změny v obchodních podmínkách Incoterms

Celosvětová změna struktury podmínek

Vít Návrat,
rozhovor

Jak to vidí ředitel
DHL Freight

Přepravy s nezávislým
dohledem Transwide

Organizace přeprav hygienických potřeb

Více pohodlí a funkcí
v naší prezentaci

Dostupnost informací
je velmi důležitá
ICE
NAPIŠTE SVŮJ POŽADAVEK ČI DOTAZ MY VÁM NAPÍŠEME NEBO ZAVOLÁME Jméno: DHL Express (Czech Republic) s. r. o.
Sídlo: Nádražní 2967/93, 702 00 Moravská Ostrava
IČ: 25683446

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27002.