Změna v pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Od 1. ledna 2019 dochází dle § 9a zák. č. 304/2017 Sb. o silniční dopravě ke změně, která se zásadně dotýká vnitrostátní silniční nákladní dopravy.

Jednou ze zásadních úprav je změna ve výši náhradové povinnosti dopravce vyplývající z uzavřených přepravních smluv. Do konce roku 2018 je stanovena úhradová povinnost dopravce při vnitrostátní přepravě v případě škody až do plné hodnoty přepravované zásilky. Od 1. ledna 2019 je maximální limit odškodnění stanoven na 8,33 XDR (cca 10 EUR) za 1 kilogram hrubé hmotnosti zásilky, tedy stejně jako u mezinárodní silniční přepravy dle pravidel CMR.

Příklad porovnání výše náhrady

Náhrada za škodu do 31.12.2018
hodnota poškozeného zboží 3 000 000 Kč
btto váha zboží 3 369 Kg
průměrný kurz XDR 31 Kč
výše náhrady 3 000 000 Kč

Náhrada za škodu odo 1.1.2019
hodnota poškozeného zboží 3 000 000 Kč
btto váha zboží 3 369 Kg
průměrný kurz XDR 31 Kč
výše náhrady 870 000 Kč

DHL Freight nabízí svým zákazníkům, kteří budou i nadále požadovat pojistné krytí ve výši hodnoty zásilky v okamžiku jejího převzetí, zprostředkování připojištění zásilek během přepravy. Pro bližší informace o možnostech připojištění zásilek při přepravě kontaktujte prosím svého obchodního zástupce nebo Zákaznické centrum DHL Freight na telefonním čísle 239 018 222 či e-mailem DHLFreight.CZ@dhl.com.

Ostrava, 10. prosince 2018

Vnitrostátní paletová přeprava přechází z PPL CZ

DHL Freight CZ přebírá odpovědnost od 1.5. 2019

První LNG vozidlo
s mega návěsem

Logistické řešení šetrné
k životnímu prostředí

Řízení vnitrostátního paletového systému

DHL Freight přebírá zodpovědnost od PPL CZ.

Změna v pojištění odpovědnosti dopravce

Zásadní změny ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě.

Změny v obchodních podmínkách Incoterms

Celosvětová změna struktury podmínek

Vít Návrat,
rozhovor

Jak to vidí ředitel
DHL Freight

Přepravy s nezávislým
dohledem Transwide

Organizace přeprav hygienických potřeb

Více pohodlí a funkcí
v naší prezentaci

Dostupnost informací
je velmi důležitá
ICE
NAPIŠTE SVŮJ POŽADAVEK ČI DOTAZ MY VÁM NAPÍŠEME NEBO ZAVOLÁME Jméno: DHL Express (Czech Republic) s. r. o.
Sídlo: Nádražní 2967/93, 702 00 Moravská Ostrava
IČ: 25683446

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27002.